Kim jesteśmy?

Jesteśmy Kancelarią adwokatów i radców prawnych wyspecjalizowanych w prawie gospodarczym oraz prawie spółek handlowych. Świadczymy usługi związane z zakładaniem i rejestracją spółek, fundacji oraz stowarzyszeń

 
Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych w tym przedsiębiorców i organizacji non profit. Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami najczęściej wykonywanych przez nas czynności na rzecz naszych Klientów

Co możemy dla Ciebie zrobić?​

Rejestracja spółek

Realizujemy wszystkie formalności związane z założeniem i rejestracją w KRS wszystkich typów spółek prawa handlowego, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestrujemy także spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo - akcyjne, spółki z o.o. spółki komandytowe i spółki akcyjne.

Decydując się na skorzystanie z naszych usług powierzasz nam stworzenie kompletnej i gotowej do działania spółki.

Likwidacja spółek

Zapewniamy fachową pomoc prawną w realizacji wszelkich formalności związanych z wszczęciem procesu likwidacji każdego typu spółki prawa handlowego i wykreślenia jej z KRS.

Likwidacja spółki składa się z kilku etapów. W celu jej przeprowadzenia należy rozpocząć proces likwidacji, poinformować i zaspokoić wierzycieli, a także dopełnić formalności związanych z wykreśleniem spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero przeprowadzenie tego skomplikowanego procesu pozwala na całkowitą likwidację spółki

Upadłość spółek

Sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości oraz występujemy jako pełnomocnicy procesowi w postępowaniach upadłościowe w imieniu podmiotów przedsiębiorców (spółek).

Reprezentujemy także wierzycieli biorących udział w toku postępowania o ogłoszenie upadłości i postępowania upadłościowego.

Przekształcenie i łącznie spółek

Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę prawną procesów mające na celu połączenie spółek, ich podział lub przekształcenie w inną spółkę prawa handlowego.

Stowarzyszenia i fundacje

Oferujemy fachowe wsparcie prawne dotyczące tworzenia statutów Fundacji i Stowarzyszeń, a także zakładaniem, rejestracją, przekształcaniem lub likwidacją tych podmiotów.

Zmiany organizacyjne w Spółkach, Stowarzyszeniach i Fundacjach

Zapewniamy obsługę prawną podmiotów gospodarczych m. in. w zakresie zmian składu osobowego, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, zmian umów i statutów itp.

Nasze atuty

Profesjonalna ochrona prawna

Wszystkie zlecone kancelarii czynności są wykonywane przez wykwalifikowanych prawników z tytułami zawodowymi adwokatów lub radców prawnych, którzy ukończyli pięcioletnie studia prawnicze, a następnie trwającą co najmniej 3 lata aplikację adwokacką lub radcowską.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Przepisy prawa nakładają na adwokata i radcę prawnego obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w celu zapewnienia ochrony dla Klientów w razie, gdy adwokat lub radca prawny popełni błąd. Nie wszystkie podmioty świadczące analogiczne usługi posiadają takie ubezpieczenie.

Nasz zespół

Nasi prawnicy od początku swojej kariery prawniczej są związani z prawem gospodarczym i stale w tym właśnie zakresie nabywają dalsze doświadczenia.

adwokat Iwo Klisz

Adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego i były wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi sprawy gospodarcze oraz tworzy i redaguje umowy oraz statuty dla podmiotów gospodarczych.

radca prawny Anna Klisz

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa spółek handlowych. Prowadzi postępowania rejestrowe przed KRS dotyczące spółek, stowarzyszeń i fundacji.

adwokat Karolina Łabędzka

Adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego i były wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi sprawy gospodarcze oraz tworzy i redaguje umowy oraz statuty dla podmiotów gospodarczych.

adwokat Eryk Trybuliński

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa spółek handlowych. Prowadzi postępowania rejestrowe przed KRS dotyczące spółek, stowarzyszeń i fundacji.

radca prawny Monika Teller

Adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego i były wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi sprawy gospodarcze oraz tworzy i redaguje umowy oraz statuty dla podmiotów gospodarczych.

adwokat Michał Dziedzic

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa spółek handlowych. Prowadzi postępowania rejestrowe przed KRS dotyczące spółek, stowarzyszeń i fundacji.

Zasady współpracy

1. Pierwszy kontakt

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na dole strony.

2. Telefon z Kancelarii

Skontaktuje się z Tobą przedstawiciel Kancelarii, przeanalizuje Twoje potrzeby i umówi na spotkanie z naszym prawnikiem w Kancelarii w dogodnym dla Ciebie terminie. Możesz pominąć pierwszy krok i samodzielnie zadzwonić na numer 71 740 50 00. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku pomiędzy 8.30 a 16.30.

3. Spotkanie w Kancelarii

W ramach spotkania w Kancelarii przedstawisz założenia dotyczące planowanego przez Ciebie przedsięwzięcia, a nasz prawnik przedstawi dogodną dla Ciebie formę prowadzenia lub zamknięcia działalności (założenie bądź przekształcenie Spółki, Fundacji lub Stowarzyszenia, wprowadzenie odpowiednich zmian organizacyjnych, zgłoszenie likwidacji lub upadłości).

4. Przygotowanie dokumentów oraz ustalenia terminu spotkania z notariuszem

Nasi prawnicy przygotuję całą niezbędną dokumentację do założenia, przekształcenia lub zmian organizacyjnych Spółki, Fundacji lub Stowarzyszenia, ustalą spotkanie z notariuszem celem podpisania koniecznych dokumentów w formie aktu notarialnego oraz będą obecni podczas tego spotkania, żeby dopilnować wszystkich procedur. Przygotowujemy także wnioski o ogłoszenie upadłości i likwidację Spółek, Stowarzyszeń i Fundacji.

5. Rejestracja w KRS

Prawnicy z Kancelarii dokonają odpowiednich zgłoszeń do Sądu Gospodarczego KRS w celu zarejestrowania powstania, zmian organizacyjnych lub likwidacji Spółki, Fundacji lub Stowarzyszenia lub też wystąpią z odpowiednim wnioskiem o ogłoszenie upadłości i będą nadzorować postępowanie upadłościowe.

Referencje

Pomogliśmy już dziesiątkom przedsiębiorców takim ja Ty

Przeczytaj jak oceniają współprace z nami

Rodzaje spółek

Nie wiesz jakiej spółki potrzebujesz?

Zapoznaj się z opisami przygotowanymi przez naszych ekspertów

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna

spółka komandytowa

Spółka komandytowa

spółka jawna

Spółka jawna

spółka partnerska

Spółka partnerska

spółka komandytowo akcyjna

Spółka komandytowa akcyjna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kontakt

Siedziba

ul. Joachima Lelewela 23/7

53-505 Wrocław

Telefon

+ 48 71 740 50 00

+48 695 560 425

E-mail

i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

Mapa

ul. Joachima Lelewela 23/7

53-505 Wrocław

NAPISZ DO NAS

Adres email (na ten adres otrzymasz odpowiedź)

Numer telefonu (na ten numer oddzwonimy)

Treść wiadomości