Uncategorized

Spółka akcyjna

Posted on
Spółka akcyjna

Spółka akcyjna to najbardziej zaawansowana i sformalizowana ze spółek handlowych. Około 1/3 przepisów kodeksu spółek handlowych zawiera przepisy dotyczące spółki akcyjnej. Spółka akcyjna jest obok spółki z o.o. spółką kapitałową, a zatem posiada osobowość prawną. Może więc zaciągać zobowiązania, nabywać prawa (w tym prawo własności nieruchomości), a za swoje długi odpowiada własnym majątkiem. W spółce […]

Uncategorized

Spółka jawna

Posted on
spółka jawna

Spółka jawna to jedna ze spółek osobowych (więcej informacji o spółkach osobowych znajdziesz tutaj). Zasady działania i funkcjonowania dotyczące spółki jawnej są bazą (podstawą) dla innych spółek osobowych (spółki partnerskiej, spółki komandytowej i spółki komandytowo akcyjnej). Te pozostałe spółki osobowe działają na tych samych zasadach co spółka jawna, przy czym każda z nich ma w […]

Uncategorized

Spółka komandytowa

Posted on
spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest spółką osobową. Podobnie zatem jak spółka jawna, nie jest osobą prawną, jednak ma zdolność prawną, co oznacza, że może we własnym imieniu zawierać umowy, zaciągać zobowiązania, a także może występować przed sądem (pozywać i być pozywana). Spółka komandytowa posiada własny majątek, którym odpowiada za swoje zobowiązania, jednak wspólnicy spółki odpowiadają swoim majątkiem […]

Uncategorized

Spółka komandytowo akcyjna

Posted on
spółka komandytowo akcyjna

Spółka komandytowo – akcyjna stanowi specyficzne połączenie dwóch rodzajów spółek. Swoiste połączenie polega na tym, że w ramach spółki komandytowo – akcyjnej występują dwa rodzaje wspólników, których pozycja prawna względem spółki jest zupełnie inna. Komplementariusz, to wspólnik będący menedżerem w spółce, posiadający prawo do reprezentacji spółki oraz prowadzenia jej spraw. To komplementariusze zawierają umowy w […]

Uncategorized

Spółka partnerska

Posted on
spółka partnerska

Spółka partnerska jest spółką osobową, co oznacza, że ma swój własny majątek (odrębny od majątku wspólników), może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, zawierać umowy, pozywać oraz być pozywana. Spółka partnerska została przewidziana jako spółka dla osób wykonujących wolne zawody tj. adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy […]

Uncategorized

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Posted on
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pomimo stosunkowo skomplikowanej procedury rejestracji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do najczęściej rejestrowanych spółek spośród wszystkich spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, a zatem jej konstrukcja jest bardziej złożona niż spółek osobowych (spółki jawnej, spółki komandytowej itp.) Istotnym elementem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitał zakładowy, który dzieli się na udziały należące […]